Angus

Skrevet av: , publisert 17.10.2018

I dag er Norsk Aberdeen Angus verdens mest tallrike kjøttferase og spredt over hele verden, på grunn av sin hardførhet og sine gode produksjonsegenskaper. De har veldig godt morsinstinkt og passer godt på kalvene sine og gir mye melk. De er friske, holdbare dyr og grovforrase nr 1 mot gjengroing. Angus er kjøttferasen med mest marmorering i kjøttet. De holder seg godt sammen på beite og har eget stort sommerbeite før de kommer tilbake til vinteren. Vi bygger nytt ammekufjøs høsten 2019 for å få bedre plass til å øke besetningen vår.